AIN (01) - FRANCE
 
Judo Club de la Veyle
Bresse Saône Judo ( B S J )
 
 
 
 
 
 

SALut debout / ritsurei

SALUT A GENOUX / ZAREI

CHUTE AVANT / MAE-UKEMI

 

CHUTE ARRIERE / USHIRO-UKEMI

 

CHUTE LATERALE / YOKO-UKEMI